Bewust veilig-dag

Veiligheid is op alle dagen van het jaar belangrijk. Vandaag is er extra aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Binnen de Habovo Groep is veiligheid een speerpunt. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving op de bouw. Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan veiligheid wat heeft geresulteerd in een SCL (Safety Culture Ladder) Certificaat Trede 3.